Globe on financial report.

Sijoittaminen ulkomaille – hyvät ja huonot puolet

Sijoittaminen

Sijoitukset ulkomaisiin pörsseihin ja varojen siirtäminen veroparatiiseihin ovat olleet viimeaikoina puheenaiheena niin maailmalla kuin myös kotimaassa. Yhdysvalloissa media on levittänyt kuvaa siitä, että rikolliset jemmaavat rahojaan hämärän rajamailla toimiviin yrityksiin kaukaisille Karibian saarille. Täällä kotimaassa yhtenä viime vuosien isoimpana esimerkkinä on Björn Wahlroosin tapaus.

Median antama kuva tilanteesta on kärjistetty, sillä suurin osa ulkomaille kohdistuvasta varojen siirroista sekä sijoituksista ovat täysin laillisia. Tilanteesta riippuen tämä voi olla jopa ratkaisevassa asemassa yritystoiminnan kannalta tai siitä voi olla muutoin valtava hyöty.

Ulkomaille sijoittaminen lyhyesti selitettynä

Ulkomaille sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista ja varojen siirtämistä sijoittajan kotimaan ulkopuolelle. Alla on lyhyesti esitelty joitain ulkomaan sijoitusten mukanaan tuomia etuja sekä haittoja. Tällaista toimintaa suunnittelevalle suosittelemme asiaan perehtymistä, sillä joidenkin maiden lainsäädäntö poikkeaa varsin paljon Suomen lainsäädännöstä.

Ulkomaisiin pörsseihin sijoittaminen lienee turvallisin ja helpoin tapa sijoittaa rahojaan ulkomaille. Kansainvälisille osakemarkkinoille pääsee mukaan esimerkiksi Nordnetin kautta.

Hyödyt

Ulkomaille sijoittamisessa voi olla useita eri hyötyjä.

Verohelpotukset

Suomen verokarhua ei pääse pakoon, vaikka rahat sijoittaisi ulkomaisiin pörsseihin. Vero.fi-sivulla verotuksesta kerrotaan seuraavaa:

”Ulkomailta saadut arvopapereiden luovutusvoitot verotetaan tavallisesti vain Suomessa. Ulkomaisista osingoista taas peritään yleensä ulkomailla lähdevero. Se hyvitetään Suomen verosta.”

Verot maksetaan siis normaalisti Suomeen, kun kotiutat mahdolliset voitot ja osingot takaisin suomalaiselle pankkitilillesi. Käytännössä tässä ei siis ole eroja suomalaisiin osakkeisiin verrattuna.

Verotuksen kanssa pääsee säästämään vasta siinä kohtaa, jos omaisuutta säilyttää ulkomaisessa veroparatiisissa eikä voittoja siirrä suomalaiselle pankkitilille. Tällöin varat ovat Suomen verotuksen ulkopuolella.

Veroparatiisijärjestelyt voivat olla hankalia järjestää niin käytännön puolesta kuin myös lakien puolesta. Lait vaihtelevat maittain, joten kannattaa ainakin jutella asiasta asiaan perehtyneen kanssa ennen päätösten tekoa.

Viime vuosina monet valtiot ovat yhä enemmän kiinnittäneet huomiota veroparatiiseihin menetettyihin verotuloihin. Valtiot ovat yrittäneet rajoittaa tätä toimintaa kiristämällä lakeja, jotta veroparatiisien hyödyntäminen olisi vaikeampaa. Esimerkiksi rahojen kotiuttaminen Suomeen on hyvin vaikeaa ilman, että verottaja nappaisi omansa välistä.

Sijoitusportfolion monipuolisuus

Joissain maissa ulkomaille sijoittamisen mahdollisuuksia on rajoitettu lainsäädännön keinoin. Tämä voi olla esteenä täydellisesti hajautetulle sijoitusportfoliolle. Sijoittaminen ulkomaisiin pörsseihin tai varojen siirtäminen ulkomaisille tileille voi olla avain joustavamman sijoitustoiminnan harjoittamiseen kansainvälisillä osakemarkkinoilla.

Portfolion monipuolisuus on hyvä asia myös siltä kannalta, että sijoitusten kokonaisvaltainen hajauttaminen tuo turvaa tiettyihin markkinoihin tai pörsseihin kohdistuvia epävarmuuksia vastaan.

Haitat

Sijoittaminen ulkomaille tuo mukanaan myös haasteita ja haittoja.

Tiukka lainsäädäntö

Kuten sanottua, lainsäädännössä on eroja eri maiden välillä. Sijoitusten tekeminen Suomesta Ruotsiin onnistuu melko vaivattomasti, mutta Lähi-Itään tai Afrikkaan sijoittaminen vaatii huomattavasti enemmän byrokratiaa.

Kustannukset

Sijoittaminen ulkomaille on usein kalliimpaa kuin Suomeen. Varsinkin, jos aikomuksena on ottaa kaikki hyöty irti veroparatiiseista, voi rahaa palaa enemmän kuin järjestelyistä on hyötyä. Veroparatiiseista hyötyminen vaatii käytännössä yrityksen perustamista kyseiseen valtioon. Yrityksen perustaminen maksaa. Valtiosta riippuen sijoittajilta saatetaan vaatia jopa kiinteistön ostamista valtiosta tai oleskeluluvan hankkimista.

Jos lähtee sijoittamaan ulkomaille ja vielä pörssien ulkopuolelle, esimerkiksi yksityisiin sijoitusyhtiöihin, voi näissä minimisijoituksena olla jopa 100 000 €.

Yhteenveto

Ulkomaille sijoittamiseen pitää suhtautua varovasti, mutta oikein tehtynä siitä voi olla suuria etuja. Piensijoittajalle ehdottomasti helpoin keino sijoittaa ulkomaisiin pörsseihin on turvautua Nordnetin palveluihin. Veroparatiiseista haaveilevalle annamme neuvoksi sen, että selvitä maiden väliset lakiasiat ennen toimiin ryhtymistä.

Vastaa