global

Maailmantalouden tilanne – 5 syytä, miksi asiat ovat kuin ne ovat

Maailmantalous

Kaiken tämän paniikin, mullistusten ja talouskriisien vallitessa jollain on pakko olla jonkinlaista tietoa siitä, mihin tämä maailma on menossa. Vai onko sittenkään?

Tästä löydät listattuna muutamia asioita ja pohdintoja, joiden avulla voi talouden kehitystä ja tilanteita lähteä pohtimaan syvällisemmin. Näiden pohdintojen avulla jokainen kykenee toivottavasti saamaan yleiskuvan siitä, miten maailmantalous voi kehittyä tulevien kuukausien aikana.

Eurooppa: Ovatko asiat paremmin kuin luultiin?

Eurooppa on pitkään vellonut epätietoisuudessa talouskriisin vallitessa. Yleisenä puheenaiheena on ollut myös se, säilyttääkö esimerkiksi Kreikka EU-jäsenyytensä. Toisin kuin monet taloustieteilijät osasivat ennustaa, lyhyellä aikavälillä Euroopan taloustilanne on silti tästä huolimatta parantunut odotettua nopeampaan tahtiin.

Vastaava tilanne on nähtävissä USA:ssa, jossa vahva paikallinen kysyntä on antanut eväitä taloustilanteen parantumiselle. Tuleva vuosikymmen, vaikkakin 10 vuotta on taloudessa pitkä aika, tulee lopulta näyttämään, jatkuuko talouden parantuminen. Kehitysennusteita selatessa ei kuitenkaan ole syytä juhlaan.

Jatkuvatko vaikeat ajat USA:ssa?

BKT:n kasvu USA:ssa jäi vuoden 2015 lopussa vain noin 2,0 % tienoille johtuen lähinnä neljännen vuosineljänneksen odotettua vaisummaksi jääneestä talouden kasvusta sekä huonosta työllisyystilanteesta. Jos nykyinen voimakas paikallinen kysyntä markkinoilla teollisuudessa jatkuu, olisi tällä luultavasti positiivisia vaikutuksia bruttokansantuotteen kehitykseen vuodelle 2016. Tämän vuoden, 2016, BKT:n kasvu on ennustettu pysyvän siinä 2,0 % tienoilla, tai hieman vuotta 2015 alhaisempana.

Toisaalta täytyy pitää mielessä myös se tosiasia, että lisääntyneet palkka- ja tuotantokustannukset tekevät monien yritysten tuloksen kasvattamisesta vaikeampaa. Lisäksi jos korkotasot lähtevät nousuun, lisää tämä edelleen monien yritysten ahdinkoa, etenkin jos yrityksen pääomarakenne on vahvasti nojautunut vieraaseen pääomaan.

Aasia tulee todennäköisesti jatkamaan samalla tasolla

Monet asiantuntijat tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että Kiinan, Intian ja muun Kaakkois-Aasian osalta ei vuonna 2016 tulla näkemään ainakaan merkittäviä kehityksiä. Kiina on ottanut voimakkaasti lisää velkaa alkuvuonna, joka tietysti pitää yllä maan bruttokansantuotteen kasvua, mutta samalla velkaantuminen lisää riskejä rahoitussektorilla.

Kiinan elvyttäessä talouttaan velkarahalla, Intia on noussut kilpailemaan Kiinan rinnalle Aasian nopeimmin kasvavan talouden tittelistä. Siitä huolimatta asiantuntijat uskovat Intian talouden kehittymisen olevan maltillista – monet uskovat Intian tilanteen pysyvän ennallaan verrattuna viime vuoteen.

Afrikka – Ilmassa merkkejä talouskasvusta?

Raaka-aineiden hintojen lasku vaikuttaa monien Afrikan maiden vientiin. Kun yhdistetään tähän vielä Nigerian ja Etelä-Afrikan hidas talouskasvu, on ilmassa epävarmuutta. Tästä huolimatta alueen talouskasvun on odotettu olevan 3,7 % luokkaa vuonna 2016, joka on hieman parempi luku viime vuoteen verrattuna.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että alueella on paljon potentiaalia talouskasvun suhteen pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna, elleivät hallinnolliset ja yritysmaailman ongelmat haittaa kehitystä.

Latinalainen Amerikka: Näköpiirissä laskua?

Öljyn hintojen tippuminen on vaikuttanut Latinalaiseen Amerikkaan samalla tavoin kuin se on vaikuttanut kaikkiin muihinkin öljymaihin – öljynviennistä saadut tulot ovat pienentyneet ja tämä on tuonut yleistä epävarmuutta markkinoille. Lisäksi politiikan kentällä tehdyt päätökset tuovat lisää epävarmuuksia alueen tilanteeseen. ”Panaman papereilla” voi olla myös vaikutuksia alueen taloustilanteeseen.

Niin kuin varmasti moni muukin alue, myös Latinalainen Amerikka hyötyisi ulkomaalaisista investoinneista. Lisäksi monissa maissa olisi tarvetta teollisuussektorin uudistuksiin ja yritystoiminnan kehittämiseen, joilla olisi positiivinen vaikutus alueen talouskasvuun tulevina vuosina.

Yhteenveto

Alhaiset raaka-aineiden ja öljyn hinnat haittaavat näiden vientiin turvautuvia alueita, mutta samalla tämä voi auttaa näiden ostajia. Yhteenvetona tilanteesta voisi todeta, että monissa maissa on käsillä ratkaisun paikat ja tehdyt päätökset viitoittavat tietä tulevien vuosien ajalle.

Vastaa