coins-currency-investment-insurance-large

Nya amorteringskrav har börjat gälla

Finansinspektionen har den 1 juni 2016 infört nya krav när det gäller amortering på bolån. Detta på grund av att medborgarnas nuvarande skuldsättning ligger på en alldeles för hög nivå vilket kan skapa problem i Sveriges ekonomi vid oförutsedda händelser.

Börja amortera direkt

De nya reglerna gör att du som låntagare inte längre får ta ett lån på mer än 85 % av bostadens kostnad. Resterande pengar ska betalas genom egen kontantinsats. Du måste även betala av 2 % av din skuld per år tills du kommit ner till 70 % av lånet. Därefter betalas 1 % per år ner till 50 % av lånesumman. När du betalat ner till 50 % har du två möjligheter – antingen kan du själv välja om du vill fortsätta amortera resterande summa och bli skuldfri eller endast betala räntan tills du säljer din bostad.

Amorteringskraven gäller alla typer av bostäder och är individuella för varje bostad, så hur många objekt du väljer att köpa har ingen påverkan.

Tilläggslån slås ihop med befintliga lån

Har du redan börjat amortera och vill ta ytterligare ett lån så läggs detta lån ihop med det tidigare, vilket leder till att amorteringsbeloppet ökar.

Lån som tagits innan de nya kraven trädde i kraft påverkas inte. Om du däremot måste ta ett tilläggslån, till exempel för renovering av din bostad, krävs amortering enligt de nya reglerna om den totala lånesumman överskrider 50 % av värdet på bostaden. Detta kan på två olika sätt:

  • Genom att betala enligt de nya reglerna, alltså 1 % eller 2 % per år beroende på nivån på bostadens värde.
  • Betala av hela ditt nya tilläggslån under 10 år eller tills den totala skulden motsvarar 50 % av bostadens värde.

Undantag kan göras

Vissa tillfälliga undantag från kraven kan göras vid särskilda omständigheter, till exempel om du skulle förlora jobbet, drabbas av sjukdom eller ett dödsfall i familjen. Skulle du välja att köpa en nyproducerad bostad gäller de gamla reglerna, alltså att du endast betalar räntan under fem års tid.

Omvärdera var femte år

Vid en fortsatt stigning av marknadspriserna vill många göra en omvärdering av sin bostad, vilket kan leda till att belåningsgraden sjunker i snabbare takt och påverkar därför amorteringen.

Enligt de nya kraven får en omvärdering av din bostad ske tidigaste var femte år eller vid en större förändring, till exempel vid ombyggnation eller en omfattande renovering. En renovering av köket eller toaletten räknas alltså inte som en avsevärd förändring av bostaden.

Värdering ska ske genom samarbete med banken och de nya amorteringskraven tillämpar inga särskilda bestämmelser om hur värderingen ska ske.

Följder av de nya reglerna

Innan kraven infördes var det gynnsamt att låna pengar eftersom man endast behövde betala räntan, vilket gjorde att fler kunde ta lån. Amorteringskraven kommer eventuellt ha som följd att färre ”har råd” att köpa dyra bostäder vilket innebär att efterfrågan på bostadsmarknaden kommer svalna.

De nya kraven kommer därför även ha en effekt på bostadspriserna. Många analytiker har redan nu märkt av att bostadspriserna börjar plana ut och det förutspås att priserna kommer att sjunka någon procent inom den närmaste framtiden.

Kommentera