eu-1473958_960_720

Förvirrat Europa efter Brexit

 

52 % av det brittiska folket röstade för ett utträde ur EU den 23 juni. Resultatet var inte helt oväntat men skakade ändå övriga Europa. Storbritannien är i och med detta beslut det första landet i historien att avsluta medlemskapet i den Europeiska Unionen.

Den främsta anledningen till att medborgarna stod bakom beslutet att lämna EU den höga medlemsavgiften som i förhållande till vad landet fick tillbaka ansågs göra alldeles för liten nytta. Endast 4 miljarder pund, av de årliga ca 13 miljarder pund som medlemskapet kostar, gavs tillbaka till det brittiska folket.

Chockade börser och smarta småsparare

Strax efter att beslutet om  Storbritanniens utträde togs besannades de spekulationer man hade om vad Brexit skulle innebära. Londonbörsen sjönk, likaså värdet på det brittiska pundet. Dock steg guldvärdet och euron och dollarn ökade i styrka. Även den svenska börsen föll med nära 8 % på måndagen efter folkomröstningen, men värdet på den svenska kronan har nu stärkts i förhållande till pundet.
Dessa stora ras på börserna kan beskrivas som en slags chockreaktion. De har nu stabilt stigit mot sin ursprungliga nivå. Många småsparare, som passat på och dragit nytta av Brexit, köpte billiga aktier vid raset och kan nu glädjas över den återigen stigande börsen. Anledningen till detta är att själva utträdet inte kommer bli officiellt förrän om flera år efter att alla förhandlingar mellan andra länder är klara.

Vad som kommer hända då medlemskapet avslutas på riktigt kan man endast spekulera i, men man tror att ett resultat återigen kommer innebära kraftiga ras på börsen och en orolig ekonomisk marknad.

Effekten på export, fri rörlighet och medlemsavgift

Eftersom Storbritannien är en av Sveriges främsta handelspartner när det gäller export av varor oroas man över att kostnaderna vid exportering kommer stiga på grund av ändrade tullavgifter och ett eventuellt stopp på frihandeln. Arbeten inom export till Storbritannien kan komma att påverkas och många kan stå i riskzonen att förlora sitt jobb vid höjda kostnader. Dock beror detta helt på vilka handelsavtal som Storbritannien förhandlar fram tillsammans med EU.
Den fria rörligheten mellan länderna kan komma att påverkas av Brexit eller kanske rent av stoppas. Storbritannien är ett populärt land för främst ungdomar att bosätta sig i för studier. Något som skulle kunna ske är att avgifterna för studier höjs, vilket skapar problem för studenter som redan nu har en begränsad inkomst.

Ännu ett orosmoment för Sverige (och övriga EU-länder) är hur budgeten för unionen kommer att förändras. Skulle den förbli den samma som idag, alltså anpassad för 28 länder, kommer avgifterna för medlemskapet eventuellt att höjas. Sveriges ökning kommer att hamna på runt 1,7 miljarder kronor medan Tyskland och Frankrikes höjning kommer hamna på omkring 10 miljarder kronor årligen.

Många tror dock att det är mer sannolikt att EU-länderna kommer försöka skära ner på budgeten något, eftersom alldeles för höga avgifter kan leda till att fler länder ifrågasätter om det är värt att stanna i EU.

Eventuell skattekonkurrens

I början av denna vecka gick Storbritanniens finansminister George Osborne ut med att de planerar att föreslå en sänkning av bolagsskatten i landet. Osborne vill, på grund de nackdelar Brexit medfört för företag, nu sänka skatten ifrån 20 % till 15 %. Ett eventuellt skatterace är nu aktuellt då konkurrensen mellan andra länder kommer öka.

Sverige står nu inför två alternativ:

  • Regeringen behåller den befintliga skattenivån och företagare väljer att flytta sin verksamhet till Storbritannien, vilket kommer resultera i minskade skatteintäkter.
  • Regeringen följer Storbritanniens riktmärken och sänker bolagsskatten i Sverige också. Detta kommer kosta statens kassa omkring 20 miljarder kronor. Att låna till en minskad skatt är dock ett alternativ.

Eftersom Storbritannien ska förhandla fram nya avtal med övriga länder i EU framöver, bland annat inom handel, kan sänkningen av skatten betraktas som en slags hatisk handling. Många kan välja att flytta sina bolag till Storbritannien och på så vis kan övriga länder förlora inkomster.

 

Kommentera