money-167741_960_720

Påverkas du av de nya budgetförslagen?

Nya budgetförslag inför 2017 lämnades in av regeringen den 20 september i år. I dessa förslag finns även en ny finansplan, en granskning av Sveriges ekonomiska situation och dess påverkan på finanspolitiken. Budgeten inkluderar också en beräkning över hur de utgifter staten har ska läggas upp samt även hur inkomsterna kommer se ut inför det kommande året.

Eftersom det är ett såkallat mellanår, vilket innebär att vi inte står inför ett nytt regeringsval nästa år, är inte de nya budgetförändringarna särskilt stora.

Vi ska nu gå igenom hur förslagen för 2017 ser ut och hur de kanske kan gynna dig.

Stora kommunsatsningar

Regeringens satsningar ligger främst på utbildning, vård och omsorg för våra invånare. I och med att Sverige växer behöver våra kommuner större resurser för att kunna erbjuda trygghet och förutsättningar för medborgarna.

Därför föreslås nu att 10 miljarder kronor i statsbidrag ska gå till Sveriges olika kommuner och landsting. Den allra största utgiften i denna satsning kommer vara att förbättra sjukas- och funktionsnedsattas ekonomiska trygghet.

Ett annat förslag som långsiktigt ska förbättra Sveriges samhällsbygge är just skolsatsningarna. Förutom de resurser som ska ges i statsbidrag, ska också större möjligheter ges för yrkesutbildningar och även för att utbilda sig till lärare, detta genom att bygga ut lärarutbildningarna med fler platser. Du som vill bli lärare kommer alltså ha större möjligheter att komma in på utbildningen.

Mindre arbetslöshet

Att skapa fler jobb är alltid en hög prioritering när man strävar efter en hög tillväxt, vilket kommer ge dig som är arbetslös en del fördelar. Ett mål regeringen har är att bli det land som har EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Redan nu faller landets arbetslöshet, men vi är fortfarande långt ifrån de siffror man vill uppnå.

Några satsningar som kommer göras när det gäller att skapa fler jobbmöjligheter är bland annat:

 • Förändra arbetsmarknadspolitiken.
 • Stärka etableringsinsatserna för immigranter.
 • Införa möjlighet till CSN-lån för att ta körkort, eftersom körkort ger bättre förutsättningar för att kunna arbeta.
 • Utbyggnad av bredband för att underlätta för de som vill driva eget företag längre ut på landsbygden.

Stora miljösatsningar

Eftersom klimatet direkt påverkar samhällets hållbarhet är satsningar inom att minska utsläppen också högt prioriterade. Budgeten för miljö- och klimat, 12,9 miljarder kronor, är den största någonsin och regeringen föreslår också att man ska utöka stödet till klimatinvesteringar och de miljöavtal som förespråkar kollektivtrafik och cyklande.

Dessutom införs också en gräns för mängden utsläpp som får göras. Du som planerar att köpa en miljöbil, som till exempel en elbil, kan räkna med en bonus på 40 000 kr. Köper du istället en bil som har en högre mängd utsläpp, kommer du få betala en högre skatt.

Andra budgetförslag:

 • Resurserna till Polismyndigheten och Särhethetspolisen utökas med syfte att minska terrorism och brottslighet i samhället.
 • Förbättra ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga, vilket också är en av de större besparingarna i regeringens nya budget. Detta i syfte att underlätta för kommuner i deras planering.
 • Förbättra politiken inom jämställdhet. Män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och samma möjligheter. En annan viktig satsning ska minsta kvinnovåldet.

Nya skatteförändringar

Vad det gäller skatteförändringar för privatpersoner under 2017 kommer det göras en del förändringar. Nedan ger vi dig några exempel.

Skattesänkningar:

 • REP-avdrag, vilket innebär minskad skatt på underhåll samt reparation av vitvaror, och minskad moms på reparationer av till exempel cyklar, kläder och skor. Detta för att motivera medborgarna att laga och återanvända istället för att konsumera.
 • Du som har gjort vinst på din bostadsförsäljning ha möjlighet att skjuta upp vinstskatten då taket för uppskovsbeloppet kommer tas bort. Då kan du alltså använda vinsten du gjort för att köpa en ny bostad. Skulle du dessutom flytta till en billigare bostad kan du räkna med att få en generösare återbetalningstid för den reavinst du gjort.

Skattehöjningar:

 • Taket på den nedre brytpunkten för den statliga skatten är lägre, vilket gör att fler kommer att börja betala statlig inkomstskatt. Regeringen räknar med att tjäna in 1 miljard extra ifrån ca 40 000 personer i form av skatteintäkter. Du som tjänar bra är alltså i riskzonen.
 • Höjd skatt på elektronik innehållande kemikalier. Syftet är att minska avfallen av farliga ämnen.
 • Höjd skatt på alkohol ska hämma vårt alkoholintag. Spritskatten ska höjas med en procent medan övriga alkoholhaltiga drycker ska höjas med hela fyra procent.

Budgeten i siffror

Man räknar med att statens utgifter under 2017 kommer ligga på omkring 972,4 miljarder kronor och intäkterna kommer ligga på 979,7 miljarder krononor enligt beräkningarna. Detta innebär att staten kommer gå plus med ca 7,4 miljarder kronor.

Kommentera